Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4413
Title: JILID 1 : INVENTORI PROJEK AKHIR PELAJAR JKE PSA
Authors: WAN MOHD ZAMRI BIN WAN AB RAHMAN
YAAKUB BIN OMAR
NORANIZAH BINTI SARBANI
Issue Date: 2023
Publisher: UNIT PENERBITAN Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Abstract: E-book hasil projek akhir pelajar ini turut berfungsi sebagai platform untuk pelajar mengembangkan potensi, mempamerkan keupayaan dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari melalui percambahan fikiran dan penyelesaian masalah secara inovatif bagi menghasilkan projek yang bermutu. Diharapkan ianya dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam memperkasakan pelaksanaan projek pelajar di Politeknik Malaysia di samping menjadi pendorong untuk melahirkan graduan TVET yang berkualiti dan holistik, selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) dan mesra industri. Kursus Projek 1 (DEE40082) memberi pengetahuan berkenaan kaedah pelaksanaan dan pembangunan projek berdasarkan perkakasan atau perisian atau gabungan perkakasan dan perisian. Kursus ini memberi pendedahan kepada pengurusan projek dan kewangan, teknik untuk membangunkan projek dan penyediaan cadangan. Manakala Projek 2 (DEE50102) adalah kesinambungan kursus projek 1. Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah pembinaan litar, ujian, penyelesaian masalah, penyahpepijatan, pembaikan dan juga penyiapan projek yang telah dirancang pada semester sebelumnya. Kursus ini juga memerlukan pelajar untuk menguruskan projek berasaskan kejuruteraan ekonomi, menyediakan laporan projek dalam format tertentu dan menyampaikan pembentangan projek pada akhir semester.
URI: http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4413
ISBN: e-ISBN: 978-967-0032-85-6
Appears in Collections:E-Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INVENTORI PROJEK AKHIR PELAJAR JKE PSA.pdf19.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.